• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Aantal verkeersdoden in 2014 gelijk gebleven

In 2014 zijn er 570 mensen in Nederland omgekomen bij verkeersongevallen. Dat zijn er evenveel als in 2013, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat. Wel is het aantal ouderen en kinderen dat omkwam bij een verkeersongeval toegenomen.

Het grootste aantal dodelijke verkeersslachtoffers viel onder 65- tot 79-jarigen: 140, een stijging van 8,5 procent.

Het aantal kinderen onder de slachtoffers was het kleinst: vorig jaar kwamen 36 kinderen tot 18 jaar om bij een verkeersongeval. Dat aantal is wel toegenomen: in 2013 waren er 23 verkeersdoden onder kinderen te betreuren.

Meeste slachtoffers in personenauto’s
Het aantal dodelijke slachtoffers in een personenauto daalde van 193 in 2013 naar 187 in 2014. De meeste dodelijke slachtoffers vallen ondanks de afname nog wel in deze categorie. Het dodental onder voetgangers nam af tot 49 in 2014, ten opzichte van 56 in het voorgaande jaar.

Het aantal verkeersdoden onder bestuurders of passagiers van een motor of scooter is na het uitzonderlijk lage aantal van 29 in 2013 gestegen naar 55 in 2014.

Sinds het jaar 2000 is het aantal verkeersdoden gehalveerd. De afgelopen jaren nam het aantal verkeersdoden jaar-op-jaar telkens af. Uitzondering in het rijtje was 2011, toen was volgens de CBS-cijfers het aantal gestegen. Er was echter destijds veel te doen over de cijfers van 2010, de registraties zouden dat jaar niet hebben gedeugd.