• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Afgezwakte EV-motie PvdA aangenomen

Het kabinet moet streven naar het “louter verkopen van emissieloze nieuwe auto’s in 2025”. De Tweede Kamer heeft zojuist deze omstreden motie van PdvA-kamerlid Jan Vos aangenomen. Dat blijkt uit de stemming in de Tweede Kamer. De stemverhouding is nog niet bekend.

De motie werd vorige week afgezwakt; in een eerdere versie wilde Vos nog een verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor.

De motie van Vos won, nadat de tekst was afgezwakt, aan populariteit. Minister Henk Kamp liet eerder weten dat het streven van de PvdA niet realistisch is en ook strijdig met het Energieakkoord.

Bovag-RAI: onrealistisch
Ook Bovag en RAI Vereniging zijn fel tegen het plan. “De vanmiddag aangenomen motie is onrealistisch”, stelt Steven van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging. “Als we kijken naar  de discussie in Europa aangaande de CO2-grenswaarden, dan ligt er op dit moment slechts één grenswaarde vast: een maximale uitstoot van 95 gram CO2/km in 2021. Over de CO2-normen na 2021 moet de discussie nog beginnen. Het is volslagen irreëel om te veronderstellen dat de stap van 95 naar 0 gram CO2/km in vier kalenderjaren is te maken.”