• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Alsnog bijtelling na intrekken bestelautoverklaring?

Het intrekken van een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto kan onvermoede gevolgen hebben. De bijtelling kan alsnog over het hele jaar van toepassing zijn.

Voor bestelauto’s kan de bijtelling voorkomen worden als de bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt en hiervoor via de werkgever een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is afgegeven. Er hoeft dan geen rittenregistratie bijgehouden te worden. De belastingdienst controleert dit vooral met camerabeelden.

De wet kent de mogelijkheid om zo’n verklaring in de loop van een jaar in te trekken. Dat moet dan wel vóórdat er privé met de bestelauto gereden wordt. De fiscus gaat er dan van uit dat de bestelauto tot aan de datum van intrekking niet privé gebruikt is.
Het Handboek Loonheffingen 2015 van de belastingdienst zegt hierover: “Als u de verklaring intrekt voordat uw werknemer de bestelauto privé gebruikt, gaan wij ervan uit dat hij in de periode waarin hij de verklaring had, geen privékilometers met de bestelauto heeft gereden. De werknemer kan dan een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij ons aanvragen en vanaf die datum alsnog een rittenregistratie bijhouden”.

Hier staat dus níet dat er na intrekking geen bijtelling volgt. Als er dit jaar in totaal meer dan 500 km privé wordt gereden of als er na intrekking van de verklaring geen rittenregistratie wordt bijgehouden, wordt alsnog nageheven over de bijtelling. Die naheffing gaat dan óók over de maanden vóór intrekking van de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto.

Overigens is het niet intrekken terwijl er wel privé gereden wordt, een beboetbaar feit. Zo’n boete voor het niet intrekken van de verklaring kan zelfs worden opgelegd náást de boete op de naheffing van de bijtelling zelf.