• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Doorbelasten eigen risico. Hoe zit het nou eigenlijk?

Schade is niet altijd te voorkomen.

Wanneer er schade aan je auto wordtgeconstateerd is dat zeer vervelend. Ook wij delen deze mening. Echter als de door ons geconstateerde schade niet te verhalen is op een tegenpartij zijn wij genoodzaakt je het eigen risico door te belasten.

Dit is in overeenstemming met het contract die wij met je werkgever hebben gesloten.

Benieuwd hoe het met jouw leasecontract zit?
Informeer dan bij je wagenparkbeheerder. Hij of zij kan je aangeven welke afspraken we hierover gemaakt hebben en welke afspraken voor jouw specifieke situatie gelden.