• Leasespecialist sinds 1999
 • Ongekend Flexibel
 • Persoonlijk en op maat

Inname Traject

Aan het einde van het leasecontract wordt de auto ingeleverd. Inname van de auto vindt plaats op ons hoofdkantoor in Enschede. U kunt hiervoor een afspraak maken met Techno Lease.

Alternatief inleverpunt
In overleg met Techno Lease kunt u kiezen voor een alternatief inleverpunt, bijvoorbeeld uw dealer. Op een alternatief inleverpunt vindt alleen registratie van het kentekennummer, de inleverdatum en de ontvangst van het kentekenbewijs plaats. Mocht u kiezen voor een andere inleverlocatie, neemt u dan vooraf contact op met Techno Lease om de inleverlocatie af te stemmen.

Als u de auto op een andere locatie inlevert dient u de auto altijd af te melden bij Techno Lease. Dat kan telefonisch of via E-mail (info@technolease.nl). Voor een bevestiging dat u de auto ingeleverd heeft op een alternatief punt kunt u het “aanname formulier” hieronder downloaden en printen. Deze kan worden ingevuld op de aanname locatie. De uiteindelijke inname vindt altijd plaats bij Techno Lease in Enschede. In Enschede zijn de juiste faciliteiten aanwezig voor een goede inname van de auto.

Om extra kosten te voorkomen dient u een eventuele schade die tijdens de looptijd van het contract is veroorzaakt direct te melden. Wacht hier niet mee tot de inname! Niet gemelde schades die tijdens of na inname geconstateerd worden kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Techno Lease maakt onderscheid tussen acceptabele en niet-acceptabele schades. Meer informatie hierover vindt u in het document onderaan deze pagina (innameprotocol)

Goed inleveren van de auto
 Let u op de volgende zaken voordat u de auto inlevert:

 • Aanwezigheid van het onderhoudsboekje en het laatste APK rapport
 • Aanwezigheid van de kentekenbewijzen
 • Lever alle sleutels, waaronder de reservesleutel en/of moedersleutel en eventueel de codekaart in
 • Alle geleaste accessoires dienen aanwezig te zijn
 • Knip uw brandstofkaart door en lever deze in bij Techno Lease. Voor een eventuele nieuwe auto van Techno Lease ontvangt u een nieuwe brandstofkaart
 • Lever de auto met een volle tank brandstof in
 • Een schone auto bevordert een snelle en correcte inname
 • Bij een vervuilde auto behouden wij ons het recht voor om reinigingskosten door te berekenen
 • Zorg dat uw persoonlijke eigendommen uit de auto zijn

De auto is na inlevering niet langer verzekerd. Techno Lease is niet aansprakelijk voor schade aan/of verlies van privéaccessoires of losse zaken die u in uw auto achterlaat.