• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Kamp verwerpt motie over emissieloze auto’s

Het is praktisch en juridisch niet haalbaar om vanaf 2025 alleen nog maar emissieloze auto’s te verkopen. Dat stelt minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij stelt daarmee dat de motie van Jan Vos niet haalbaar is. Die motie is vorige maand aangenomen door de Tweede Kamer.

De haalbaarheid is volgens de minister een punt van aandacht. “Op dit moment zijn er ruim 90.000 elektrische auto’s in Nederland, waarvan 10 procent volledig elektrische. Op jaarbasis bedraagt het percentage volledig elektrische nieuwverkopen 0,6 over 2015, en dat percentage is de afgelopen jaren vrij stabiel geweest.”

Kamp verwijst ook naar het enkele jaren geleden gesloten Energieakkoord. Daarin staat het streven dat in 2035 alle nieuw verkochte auto’s in staat zijn om emissieloos te rijden. “Het kabinet hecht eraan dat alle partijen de afspraken uit het Energieakkoord nakomen. Het is van belang dat de overheid zich daarbij opstelt als een betrouwbare partner. Het zou onzekerheid creëren voor de ontwikkelingen op het terrein van elektrisch vervoer als de afspraken eenzijdig worden gewijzigd.”