• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

‘Nieuw kabinet ontkomt niet aan rekeningrijden’

Het nieuwe kabinet dat gevormd moet worden na de verkiezingen van volgend jaar ontkomt er niet aan om een vorm van rekeningrijden in te voeren. Dat staat in een vandaag gepresenteerd onderzoeksrapport van de studiegroep Duurzame Groei.

Volgens de studiegroep, die bestaat uit topambtenaren van verschillende ministeries, het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank, is het invoeren van tolpoorten of betaalkasten de enige manier om de toenemende filevorming enuitstoot het hoofd te bieden. De filedruk zal volgens het CPB in de komende jaren stijgen tot boven het niveau van 2010. Het OESO kwam eerder al tot soortgelijke conclusies.

Ook RAI Vereniging is voorstander van rekeningrijden. Zie hierover ook de discussie op de Linkedinpagina van Automotive. Ook Bovag staat bekend alsgroot voorstander van kilometerbeprijzing.

Acceptatie
In het rapport worden een vlakke heffing (op alle tijden op alle wegen), een congestieheffing (alleen tijdens de spits op knelpunten) en een heffing voor vrachtwagens genoemd. De congestieheffing verdient volgens de studiegroep de voorkeur omdat hiermee effectief files bestreden kunnen worden. De technische uitvoerbaarheid en de politieke gevoeligheid zijn daarbij mogelijke struikelblokken.

“De maatschappelijke acceptatie is een aandachtspunt, omdat automobilisten juist betalen als er filedruk is. Dit kan voelen als betalen voor in de file staan”, valt in het rapport te lezen.

Met het advies om rekeningrijden in te voeren gaat de Studiegroep in tegen de wens van de VVD, die een van de initiatiefnemers was van de oprichting van de groep.

Laadpalen
Verder adviseert de studiegroep om de regeling Green deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur te verlengen en deze open te stellen voor alle soorten laadmogelijkheden. 
Daarnaast moet er een subsidieregeling komen voor de bouw van 25 waterstoftankstations, waarvan 20 openbare tankstations voor personenauto`s en vijf voor waterstofbussen.