• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Ook BTW-correctie privégebruik bij eigen bijdrage werknemer

Als medewerkers voor hun auto van de zaak een eigen bijdrage voor privégebruik betalen, kan er een btw-correctie voor privégebruik aan de orde zijn.

Dat is de conclusie uit een recent arrest van de Hoge Raad over de btw-aftrek op een auto van de zaak.

In zijn algemeenheid geldt dat bij een kostendekkende eigen bijdrage voor privégebruik alle btw op de autokosten door de werkgever afgetrokken mag worden. Vanzelfsprekend met de kanttekening dat de werkgever zelf ook btw-belaste activiteiten heeft. Bij zo’n kostendekkende eigen bijdrage is de btw-correctie voor privégebruik dan niet aan de orde. Over de eigen bijdragen moet de werkgever wel btw voldoen.

Vaak zal de eigen bijdrage echter niet kostendekkend zijn. Die situatie speelde in de zaak bij de Hoge Raad ook. De werkgever stelde dat er bij een eigen bijdrage geen btw-correctie voor privégebruik meer aan de orde kan zijn. Ten onrechte, aldus de Hoge Raad: Ook voor de situatie dat een werknemer aan zijn werkgever een vergoeding voor het privégebruik betaalt, geldt dat de Europese btw-richtlijn toestaat een nationale regeling te handhaven waarin de aftrek van btw wordt beperkt. In die situatie is thans in principe het 2,7%-forfait van toepassing. Over de eigen bijdrage is dan niet afzonderlijk btw verschuldigd.

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Vul uw vraag of opmerking in op het contactformulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.