• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

‘Sjoemeldiesel kost gezondheidszorg miljarden’

Dieselgate kost de Europese en Amerikaanse burgers in totaal 45 duizend gezonde levensjaren. Dat berekende een drietal milieudeskundigen van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Volkswagen verkocht tussen 2009 en 2015 zo’n negen miljoen auto’s in Europa en in de Verenigde Staten die zijn uitgerust met software die ervoor zorgt dat deuitstoot van schadelijke stoffen tijdens laboratoriumtests lager uitvaltdan in het dagelijks gebruik. Hierdoor is er volgens de onderzoekers 526 kiloton stikstofoxide méér uitgestoten dan wettelijk was toegestaan en waar tot nu toe van werd uitgegaan. Vervolgens berekenden ze het effect hiervan op de gezondheid.

Kanker en astma
Onderzoekers Rik Oldenkamp, Rosalie van Zelm en Mark Huijbregts van de Radboud Universiteit komen tot hun bevindingen door bijvoorbeeld te kijken naar de toename van longkanker per kilo uitstoot. “Vervolgens kun je uitrekenen hoeveel levensjaren die mensen verliezen. Aan astma sterf je niet, maar je verliest wel kwaliteit van leven. Dat wordt ook meegeteld,” aldus Oldenkamp inhet onderzoek.

Meer Volkswagens
De verloren levensjaren kosten volgens het onderzoek 29 miljard euro. De kosten voor bijvoorbeeld medische behandeling zijn daar niet in meegerekend. “Het effect in Europa is nog veel ernstiger dan in de VS omdat hier meer Volkswagens rondrijden en de bevolkingsdichtheid veel hoger is. Dus de gezondheidsschade in Europa is vele malen groter dan in de VS”, zegt Oldenkamp. “Meer dan 95 procent van de schade is veroorzaakt in Europa.”

De eerste
Eerder werd al onderzoek gedaan naar de effecten van het dieselschandaal in deVerenigde Staten. De milieukundigen van de Radboud Universiteit zijn naar eigen zeggen de eersten die de impact voor Europa berekenen. Het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Pollution publiceert deze week hun resultaten.