• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

TNO: Moderne diesels nauwelijks schoner

Moderne dieselmotoren in personenauto’s stoten nog net zo veel stikstofoxiden (NOx) uit als hun voorgangers van twee decennia geleden. Dat blijkt uit onderzoek door TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De NOx-uitstoot van de meeste dieselauto’s blijkt in de praktijk hoger uit te vallen dan de Europese norm. Dat komt volgens het Ministerie doordat autofabrikanten de auto’s zo afstellen dat ze bij de voorgeschreven laboratoriumtest onder de maximaal toegestane norm blijven. Onder normale rijomstandigheden blijken ze aanzienlijk meer stikstofoxiden uit te stoten.
Praktijktest
Eind mei werd in Brussel overeenstemming bereikt om te komen tot de Real Driving Emission Test. Hierin worden nieuwe auto’s straks ook op met mobiele meetapparatuur op de openbare weg getest.
De nieuwe testmethode moet uiterlijk eind 2017 gebruikt worden en een jaar later verplicht zijn voor alle fabrikanten van diesels. De hoogte van de maximale uitstoot van auto’s wordt waarschijnlijk in stappen vastgesteld en ingevoerd.
Bij moderne zware Euro VI vrachtwagens is de NOx-uitstoot volgens TNO wel een factor tien lager dan eerdere generaties Euro IV en Euro V vrachtwagens. Bij vrachtwagens maakt een praktijkstest al wel standaard deel uit van de typegoedkeuring.