• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Toch gestaffelde bijtelling vanaf 2016?

Komt er vanaf 2016 toch een naar privégebruik gedifferentieerde bijtelling? Die suggestie wordt gewekt door berichten uit de media. De nieuwe Autobrief van het Kabinet zal hier meer duidelijkheid over moeten bieden.

In de nieuwe Autobrief zal het Kabinet zijn plannen presenteren voor de autobelastingen in de jaren 2016 tot en met 2019. Dat betreft vooral de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak, de aanschafbelasting BPM en de MRB (wegenbelasting).

Verschillende media melden dat ‘ingewijden’ aangeven dat de huidige BPM-vrijstelling en het MRB-nihiltarief vanaf 2016 beperkt zullen worden tot de volledig elektrische auto. Plug-in hybrides vallen hier dan niet meer onder. Voor wat betreft de BPM merken wij daarbij op dat dit wettelijk al geregeld is. Naar aanleiding van het zogenaamde Najaarsakkoord van 2013 is wettelijk vastgelegd dat de huidige BPM-vrijstelling vanaf 2015 beperkt blijft tot auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. In 2014 geldt nog een vrijstelling tot een veel hogere CO2-uitstoot: Nu zijn alle auto’s die voor de bijtelling in de 4%-, 7%- én 14%-categorie vallen, nog vrij van BPM. Voor zover de uitstoot hoger is dan 0 gram/km wordt hiervoor per 2015 een nieuwe schijf ingevoerd.

Wat betreft de gestaffelde bijtelling zal moeten worden afgewacht wat het Kabinet hierover in de Autobrief schrijft. Er wordt al langer gewerkt aan een differentiatie naar privégebruik. De bijtelling wordt dan hoger bij meer privékilometers en lager bij minder privékilometers. Hiervoor is een betrouwbare rittenregistratie nodig. Inmiddels zijn de eerste keurmerken voor ritregistratiesystemen ook al uitgereikt. Tot nu heeft het Kabinet de gestaffelde bijtelling echter nog niet concreet willen invoeren, al is al wel diverse malen aangegeven dat zo’n systeem ‘eerlijker’ zou zijn. Het wachten is nu op de Autobrief. Naar verwachting verschijnt deze nieuwe Autobrief kort na Prinsjesdag. De uitwerking in een wetsvoorstel verschijnt dan in het 4e kwartaal, waarna de Tweede Kamer dit behandelt in de eerste helft van volgend jaar.