• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Tweede Kamer stemt in met alternatief Autoplan 2016

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het alternatieve Autoplan voor 2016. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën omarmde het voorstel al eerder.

In het plan van de “brede coalitie” (BOVAG, RAI Vereniging, VNA, ANWB, VNO, MKB Nederland, Natuur & Milieu, Milieudefensie) wordt een van de vijf bijtellingscategorieën opgeruimd, waardoor de marktverstoring rond de 80 gram CO2/km verdwijnt. Volledig elektrische auto’s blijven in 2017 vrijgesteld van mrb, en behouden 4 procent fiscale bijtelling. Plug-in hybrides (1-50 gram CO2) vallen in het half tarief voor mrb en krijgen 15 procent fiscale bijtelling.

Auto’s met 51 t/m 106 gram CO2/km vallen in de nieuwe categorie van 21 procent bijtelling. Overige auto’s vallen in de 25 procent-categorie. Volgend jaar zomer wordt naar verwachting Autobrief 2.0 gepresenteerd, die de autobelastingen voor 2017 en de jaren erna vastlegt. BOVAG zet in haar lobby in op afbouw van de bpm en een bijtellingstarief van 20 procent maximaal.

Eveneens is het doek gevallen voor de fiets van de zaak in de huidige opzet. Er was geen meerderheid voor amendementen van oppositiepartijen GroenLinks en SP, waarin de huidige regeling naast de werkkostenregeling (WKR) behouden zou blijven. In de plannen van de oppositiepartijen zou de fiets van de zaak bekostigd kunnen worden door de vrije ruimte in de WKR per 2015 te verlagen van 1,2 procent naar 1,1 procent. De fiets van de zaak wordt nu per 1 januari 2015 opgenomen in de werkkostenregeling, waarmee de zakelijke fiets moet concurreren met het bedrijfsfeest en het kerstpakket. BOVAG vreest dat het voorstel van het kabinet werknemers in de toekomst ontmoedigt om een nieuwe fiets te kopen waarmee ze naar het werk gaan.

Tevens is in de Tweede Kamer duidelijk geworden dat de per 1 januari 2014 doorgevoerde accijnsverhogingen op lpg (7 cent) en diesel (4 cent) niet worden teruggedraaid. De jaarlijkse inflatiecorrectie blijft in 2015 gehandhaafd, waarmee benzine, diesel en lpg opnieuw in prijs stijgen ten opzichte van het buitenland. BOVAG vecht de in haar ogen onrechtmatige verhogingen van 1 januari dit jaar aan via een kort geding en een bodemprocedure tegen de Staat.