• Leasespecialist sinds 1999
 • Ongekend Flexibel
 • Persoonlijk en op maat

Veel gestelde vragen

1 Informatie en advies
2 Onderhoud en reparatie
3 Schade
4 Vervangend vervoer
5 Pechhulp
6 Brandstofpas
7 In het buitenland
8 Inname van je leaseauto
9 Privégebruik van de leaseauto
10 Tips
11 Belangrijke telefoonnummers en adressen


1 – Informatie en Advies

1.1 Checklist
Om optimaal van je auto te kunnen genieten, is het belangrijk dat je kennisneemt van de inhoud van deze pagina. Wij willen je vragen om te controleren of je onderstaande benodigdheden hebt ontvangen.

Als er zaken ontbreken, neem dan contact met ons op via: 053 – 480 19 40.

Controleer of je de volgende zaken bij je leaseauto hebt ontvangen. Van de dealer of ons:

 • Kentekencard
 • Instructieboekje van de auto
 • Onderhoudsboekje van de auto
 • Hoofdsleutel en reservesleutel.

Van ons:

 • Groene Kaart (indien de verzekering via ons loopt)
 • Europees schadeformulier
 • Fit2Go Service formulier

Van Travelcard (indien je een brandstofcontract hebt afgesloten) of via ons:

 • Brandstofpas
 • Pincode bij de brandstofpas
 • Laadsleutelhanger (indien elektrisch voertuig).

1.2 Contact 
Wij staan van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur voor je klaar om service te verlenen. Voor noodgevallen kun je ook ten alle tijden (24-uur per dag) terecht op ons noodnummer: 053 – 480 19 40. Volg de instructies van het keuzemenu.

1.3 Vragen over bediening van je leaseauto
In de meeste gevallen krijg je bij ontvangst uitleg over de bediening van je leaseauto, van ons of van de dealer. Ook ontvang je het instructieboekje over de bediening van je leaseauto. Voor verdere vragen over de bediening kunt je altijd contact opnemen met de dealer of met ons, we helpen je graag.

1.4 Kentekenbewijzen
Bij aflevering van je leaseauto heb je kentekenbewijzen deel IA en IB ontvangen of een kentekencard (na 2014). Als één van beide delen ontbreekt, of als je een deel kwijtraakt, dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons. Let op dat bij het verlies van het kentekenbewijs kosten doorbelast kunnen worden aan de lessee.

1.5 Shortlease
Let op: bij shortlease wordt niet al het bovenstaande verstrekt. Bij twijfel kun je altijd contact met ons opnemen.


2 – Onderhoud en Reparatie

2.1 Onderhoud en reparatie
Bij ontvangst van je auto heb je een onderhoudsboekje ontvangen. Je dient het onderhoud volgens het aangegeven schema te laten uitvoeren. Onderhoud en reparatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door ons of door een door ons aangewezen merkdealer. Afwijken van het onderhoudsschema kan er toe leiden dat de fabrieks- en/of importeursgarantie vervalt. De kosten die hieruit voortvloeien worden doorbelast aan de lessee.

2.2 Banden: Spanning en slijtage
De bandenspanning heeft grote invloed op het rijgedrag, brandstof verbruik en de veiligheid van je leaseauto. Controleer daarom regelmatig of de banden voldoende lucht bevatten. De meeste tankstations hebben een gecombineerde spanningsmeter/luchtpomp. De juiste bandenspanning voor je leaseauto vind je in het instructieboekje. Je kan dit natuurlijk ook altijd laten controleren bij ons.

Attentie! Controleer de bandenspanning altijd als de banden koud zijn. Warme lucht zet uit en kan een verkeerde meetwaarde weergeven. Als je merkt dat het profiel van de banden een afwijkend slijtagepatroon vertoont, verzoeken wij je zo snel mogelijk contact op te nemen met ons of op advies van ons met een erkend bandenbedrijf. Afhankelijk van de oorzaak voor de afwijkende slijtage kan het nodig zijn de auto opnieuw te laten uitlijnen.

Vervanging van banden dient plaats te vinden bij ons of bij een door ons erkend bandenbedrijf. Bij een apk-keuring wordt een minimale profieldiepte van 1,6 mm als veiligheidsnorm gebruikt. Wij hanteren een minimale diepte van 2,0 mm. Wanneer deze diepte bereikt is mag de band vervangen worden. De reserveband zal als vervangingsband worden gebruikt, tenzij dit een zogenaamde ‘thuiskomer’ is. De gedemonteerde band met het meeste profiel zal hierna als reserveband dienstdoen.

Vervanging van banden dient plaats te vinden bij ons of bij een door ons erkend bandenbedrijf.

2.2.1 Winterbanden
Het is mogelijk om winterbanden in het leasecontract op te nemen. Als dit het geval is kun je een afspraak maken bij ons of met een door ons erkend bandenbedrijf om de banden te laten plaatsen. Heb je geen winterbandencontract, maar wil je winterbanden laten plaatsen? Dan zul je hiervoor toestemming moeten vragen aan de lessee (in de meeste gevallen je werkgever). Na akkoord kun je de banden laten monteren. Wij slaan de zomerbanden op en wisselen ze na de winter weer voor je om.

2.3 Katalysator
Auto’s met benzinemotor (geldt ook voor LPG) zijn voorzien van een katalysator. Let bij het tanken op het volgende: Tank alleen loodvrije benzine. Als je onverhoopt toch loodhoudende benzine tankt, kan de katalysator defect raken. De kosten van vervanging van de katalysator zijn niet bij het leasetarief inbegrepen. Indien het motormanagement lampje tijdens het rijden gaat branden of als de boordcomputer een storing meldt, dien je onmiddellijk te stoppen en de aanwijzingen in het instructieboekje van de auto te volgen. Neem vervolgens z.s.m. contact op met ons om de situatie te bespreken.

2.4 De juiste brandstof tanken
Wees altijd oplettend bij het tanken! Controleer altijd of je de juiste soort brandstof pakt. Zeker met recente motoren kan het tanken van een verkeerde brandstof catastrofale gevolgen hebben voor de motor. De kosten die uit het tanken van verkeerde brandstof voortvloeien kunnen al snel in de duizenden euro’s lopen en zullen in alle gevallen ook doorbelast worden aan de lessee.

Attentie! Controleer altijd of je de juiste brandstof pakt als je tankt, dit om kostbare en vervelende situaties te voorkomen. Om vervelende en kostbare situaties te voorkomen kunnen wij een (diesel) auto voorzien van een speciale tankdop: de zogenoemde Solo Diesel. Mocht hier belangstelling voor zijn dan horen wij het graag

2.5 Garantie
Wij verzoeken je het garantieboekje van de autofabrikant zorgvuldig door te lezen. Als je klachten hebt over de leaseauto die naar jouw mening binnen de garantiebepalingen vallen, vragen wij je dit aan ons te melden. Wij verzoeken je het garantieboekje van de leaseauto altijd in de leaseauto te bewaren.

2.6 Algemene Periodieke Keuring (APK)
Personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s met een massa beneden 3.500kg GVW dienen volgens de wet een Algemene Periodieke Keuring (APK) te ondergaan. Wij zullen je tijdig op de hoogte stellen wanneer je auto gekeurd moet worden. Wij vragen je de apk (indien mogelijk) te combineren met een onderhoudsbeurt. Als je niet in gaat op de melding van ons en je leaseauto hierdoor te laat wordt gekeurd zullen de eventuele hieruit voortvloeiende kosten aan de lessee worden doorbelast.

2.7 Zelf controleren: Oliepeil, koelvloeistof en antivries
Overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant ben je verantwoordelijk voor het tijdig controleren en eventueel bijvullen van motorolie, koelvloeistof en eventueel Adblue. Autofabrikanten passen steeds dunnere oliesoorten toe. Dat maakt het noodzakelijk om regelmatig het oliepeil van de motor te controleren. Ook het koelvloeistofniveau dient altijd tussen minimum en maximum te staan. Aanwijzingen voor het peilen van beide vloeistofniveaus vind je in het instructieboekje. Bij buitentemperaturen rond of onder het vriespunt dienen het koelvloeistof- en ruitensproeiersysteem voldoende tegen vorst te zijn beveiligd. Dit kun je altijd laten controleren bij ons.

Attentie! De olie of koelvloeistof die u bijvult dient te voldoen aan de specificaties van de autofabrikant. Deze zijn vermeld in het instructieboekje. Het gebruik van producten met verkeerde specificaties kan tot ernstige motorschade leiden. De kosten die daaruit voortvloeien komen voor rekening van de lessee.

2.8 Fit-2-Go
Om het je nog makkelijker te maken om de controle van vloeistoffen en banden bij te houden hebben wij een contract afgesloten met Kwik-Fit. Dit in de vorm van het Fit-2-Go snel service abonnement. Fit-2-Go is de unieke selfservice van Kwik-Fit voor onderhoud, hieronder valt het volgende:

Vervangen van defecte lampjes (exclusief Xenon)

 • Bijvullen van olie
 • Bijvullen koelvloeistof
 • Bijvullen ruitensproeiervloeistof
 • Reparatie lekke band
 • Controle bandenspanning

Je kan zonder afspraak terecht bij alle Kwik-Fit vestigingen in Nederland! Je hebt geen pasje nodig want het Fit-2-Go abonnement is op kenteken geregistreerd. Snel en makkelijk geregeld dus.


3 – Schade

3.1 Aanrijding/letsel
Wanneer je met jouw leaseauto betrokken bent bij een aanrijding of er is op enige manier schade aan je auto ontstaan is het volgende van belang:

3.1.1 Rijdbare schade zonder letsel
Wanneer de schade die is ontstaan een rijdbare schade is en er geen sprake van lichamelijk letsel is kun je een Europees Schadeformulier invullen met de eventueel betrokken tegenpartij. Hierna is het van belang dat wij zo spoedig mogelijk worden ingelicht. Dit doet je door de schade telefonisch (053 – 480 19 40) of per mail (schade@technolease.nl) aan te melden.

Daarnaast stuur je het ingevulde en getekende schadeformulier naar ons. Hierna kun je samen met onze werkplaats een afspraak inplannen voor de schadereparatie. Is de schade eenzijdig, dan kan de schade online aangemeld worden en is een Europees schadeformulier niet nodig. Dit kan via technolease.nl/schade.

3.1.2 Niet-rijdbare schade/letselschade
Wanneer je schade hebt gereden en de auto niet meer rijdbaar is, moet je contact opnemen met de Hulp Service welke vermeld staat op de groene kaart. Als je auto verzekerd is via ons dan kan dit via 053 – 480 19 40. Is de auto door de lessee zelf verzekerd, kijk dan goed naar het nummer op de groene kaart.

Let op! De verzekeraar verzorgt het transport van de auto naar één keuzebestemming. Geef hierbij altijd het adres op van Techno Lease Nederland B.V. Strootsweg 30, 7547 RW Enschede

Wij verzoeken je hier ook, voor zover mogelijk, direct ter plaatse met de eventuele tegenpartij het schadeformulier volledig in te vullen, inclusief de achterzijde en dit formulier mede door de tegenpartij te laten ondertekenen. Dit voorkomt problemen achteraf. Bij onenigheid over de schuldvraag of als er sprake van persoonlijk letsel is, adviseren wij je de (plaatselijke) politie in te schakelen via 0900-8844.

3.2 Schademelding
Elk schadegeval (ook schade aan ruiten, koplampen, parkeerschade, etc.) dien je binnen 24 uur telefonisch te melden aan ons (met uitzondering van het weekend). Ook dien je ervoor te zorgen dat wij spoedig in het bezit komt van het ondertekende Europees Schadeformulier (liefst binnen 48 uur) en foto’s van de schade. Zo kunnen wij zo snel mogelijk handelen, de schade met de juiste partijen afhandelen en jou weer zo snel mogelijk op weg helpen.

Eénzijdige schades kun u via technolease.nl/schade melden. Daarnaast verzoeken wij je om aansprakelijkheidstelling, dagvaardingen of voorstellen tot minnelijke schikking door te zenden aan ons zonder hierover zelf enige toezegging te doen aan derden.

Attentie! Indien een schadegeval niet tijdig wordt gemeld, kan dit betekenen dat er geen mogelijkheid is om de schade te verhalen. In deze situatie behouden wij het recht om eventuele kosten door te belasten aan de lessee.

3.3 Schadereparatie
Schadeherstelwerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ons of, bij uitzondering, door autoschadeherstelbedrijven die door ons worden aangewezen.

3.4 Inbraak/diefstal
Bij inbraakschade, inbraakuitlokking en/of diefstal dien je direct aangifte te doen bij de plaatselijke politie. In Nederland krijg je van de politie een ‘kennisgeving van aangifte’ die je, samen met het volledig ingevulde schadeformulier, zo snel mogelijk aan ons dient te zenden. Indien er, bij inbraak, waardevolle spullen aanwezig waren in de auto wordt de inbraakschade niet gedekt.

3.5 Aanrijding/letsel in het buitenland
In geval van een aanrijding in het buitenland kun je 24 uur per dag 7 dagen per week een beroep doen op de hulpdienst van je verzekeraar. Het telefoonnummer van de betreffende partij staat op de groene kaart. Wij vragen je verder op dezelfde manier te handelen als bij een schadegeval in Nederland. Het kan voorkomen dat je kosten moet maken voor de leaseauto, bijvoorbeeld voor reparaties. Voor zover deze kosten in het leasetarief zijn opgenomen kun je deze kosten declareren bij ons.

3.6 Ongevalleninzittenden verzekering
De ongevalleninzittenden verzekering geldt voor de bestuurder en alle passagiers van de leaseauto. Het maximumaantal inzittenden mag niet meer zijn dan het aantal zitplaatsen in de auto. Indien dit in het leasecontract is opgenomen en je hierop een beroep wilt doen, dien je direct contact op te nemen met ons.

3.7 Schade met onbekende of onverzekerde tegenpartij
Schade aan je leaseauto waarbij de veroorzaker niet bekend of niet verzekerd is, kan worden geclaimd bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen. Claims worden alleen in behandeling genomen, waarbij het niet zeker is dat het daadwerkelijk gedekt wordt, als aan de volgende punten wordt voldaan:

 • De Schade is veroorzaakt in Nederland.
 • De schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig.
 • U heeft minimaal één onafhankelijke getuige die het voorval heeft gezien, of die kan bevestigen dat de auto voor het incident onbeschadigd was en daarna beschadigd werd teruggevonden.
 • De getuige staat met naam en contactgegevens vermeld op het schadeformulier.
 • Er is binnen 24 uur na constatering van de schade aangifte gedaan bij de politie.

3.8 Goed om te weten

Vul bij aanrijdingschade altijd een Europees Schadeformulier in en stuur dit op naar:

Techno Lease Nederland B.V.
T.a.v. Schadeafdeling
Postbus 40013
7504 RA Enschede

 • Eénzijdige schade dien gemeld te worden via technolease.nl/schade.
 • Laat ruitschade zo snel mogelijk bij ons of Autoglaz herstellen om doorscheuren te voorkomen. Meld dit vooraf/tijdig bij ons.
 • Meld inbraakschade en diefstal direct bij de politie via www.politie.nl of 0900-8844 en bij onze schadeafdeling.
 • Voor schade aan je leaseauto bij inname wordt altijd een rapport met foto’s gemaakt aan de hand van de Audatex norm.
 • Rijd niet verder bij het tanken van verkeerde brandstof, maar neem direct contact met ons op via 053 – 480 19 40.
 • Voor vragen of informatie betreffende schade kun je ook altijd een mail sturen naar: schade@technoleae.nl

4 – Vervangend vervoer

4.1 Vervangend vervoer
Als er onderhoud of een reparatie aan je auto wordt uitgevoerd door ons in Enschede kan er aanspraak gedaan worden op vervangend vervoer, indien dit is opgenomen in het leasecontract. Hierbij zullen wij de leaseauto op verzoek vervangen door een andere auto van een gelijksoortig type (op basis van beschikbaarheid). De kilometers, verreden met de vervangende auto, worden bij het lopende leasecontract toegevoegd als vervangend vervoer kilometers. De brandstofkosten bij het gebruik van het vervangend vervoer zijn voor rekening van de lessee.

4.2 Vervangend vervoer elders.
Als vervangend vervoer is meegeleast, heb je daar uitsluitend recht op gedurende de minimale reparatieperiode. Wij proberen altijd een aan de leaseauto gelijkwaardige vervangende auto in te zetten. Helaas is dit niet altijd mogelijk; daarom behouden wij ons het recht om een niet gelijkwaardige auto aan te bieden. Als je een leasecontract hebt zonder vervangend vervoer, kun je voor het regelen van een vervangende auto altijd contact opnemen met ons. In dat geval zullen de huurkosten na toestemming aan de lessee worden doorbelast.

Bij het in gebruik nemen van de vervangende auto is het van groot belang dat je samen met de verhuurder controleert of er schade aan de auto is voordat je het huurcontract ondertekent. Eenzelfde controle dient bij het inleveren van de huurauto te gebeuren. Nalaten hiervan kan leiden tot doorbelasting van de schadekosten.

Attentie! Wij verzoeken je te allen tijde voor het regelen van een vervangende auto contact met ons op te nemen. 


5 – Pechhulp

5.1 Pechhulp in Nederland (Indien opgenomen in het leasecontract)

Gedekt:

 • Telefonisch advies
 • Pechhulp woonplaats
 • Pechhulp onderweg
 • Coördinatie inzet vervangende auto
 • Berging van voertuig, eventueel inc. gekoppeld voertuig, vanaf plaats stranding naar Techno Lease.
 • Transport van inzittenden en persoonlijke vervoerende zaken (=bagage) naar de eindbestemming binnen Nederland. Maximale vergoeding taxikosten €75,- per rit, vergoeding daadwerkelijke kosten openbaar vervoer 2de klasse.

Niet gedekt:
Niet gedekt zijn de kosten die niet direct samenhangen met het functioneren van het voertuig of die voortvloeien uit een onjuist en/of ondeskundig gebruik van het voertuig. Daarnaast is
onderstaande niet gedekt:

 • Overnachtingen, maaltijden, telefoongebruik, enzovoorts
 • Uitval bestuurder
 • Transport gerepareerde auto c.q. omwisselen gerepareerde auto met een vervangende auto
 • Tanken verkeerde brandstof
 • Lege brandstoftank
 • Sleutel in de auto en de deur op slot
 • Verlichting laten branden, accu leeg
 • Verlies of diefstal van autosleutels
 • Pechhulp aan het gekoppeld voertuig
 • Voertuigen met GVW > 3.500 Kilo
 • Inbraak

5.2 Pechhulp in het buitenland
(Indien opgenomen in het leasecontract).

Gedekt:

 • Telefonisch advies
 • Pechhulp verblijfplaats
 • Pechhulp onderweg
 • Coördinatie inzet vervangende auto
 • Berging van voertuig, eventueel incl. gekoppeld voertuig zoals caravan of aanhanger, vanaf plaats stranding naar Techno Lease
 • Indien de auto niet te repareren is binnen 2 werkdagen vanaf het moment van aankomst bij de dealer, repatriëring van auto en eventueel gekoppelde aanhanger of caravan, inzittenden en persoonlijke vervoerde zaken (=bagage), naar Techno Lease. Maximale vergoeding van daadwerkelijke kosten op basis van openbaar vervoer 2de klasse.

Niet gedekt:
Niet gedekt zijn de kosten die niet direct samenhangen met het functioneren van het voertuig of die voortvloeien uit een onjuist en/of ondeskundig gebruik van het voertuig. Daarnaast is
onderstaande niet gedekt:

 • Overnachtingen, maaltijden, telefoongebruik, enzovoorts
 • Uitval bestuurder
 • Indien auto gerepareerd is binnen 2 werkdagen; de kosten van transport c.q. het omwisselen van de auto met een vervangende auto
 • Tanken verkeerde brandstof
 • Lege brandstoftank
 • Sleutel in de auto en de deur op slot
 • Verlichting laten branden, accu leeg
 • Verlies of diefstal van autosleutels
 • Doorsleepkosten van eventuele caravan of aanhanger van de dealer naar eindbestemming
 • Pechhulp aan gekoppeld voertuig
 • Voertuigen met GVW > 3.500 kilo
 • Inbraak

Let op! Techno Lease biedt zowel in Nederland als het buitenland altijd hulp! In sommige gevallen worden de daadwerkelijke kosten van hulpverlening doorbelast aan de lessee. Dit is in het geval er onderdelen van de hulpverlening niet gedekt zijn. Sluit, als je naar het buitenland gaat wel altijd een reisverzekering inclusief vervangend vervoer af, die de eventuele verblijf- en transportkosten van een patiënt en medische kosten zoals ziekenhuis- en behandelingskosten dekt, zodat je voor je vakantie wel volledige dekking hebt geregeld. Er kunnen door de lessee afwijkende afspraken gemaakt zijn die invloed hebben op de dekking.


6 – Brandstofpas

Indien voor jouw leaseauto een leasecontract inclusief brandstof is afgesloten, kun je bij de meeste tankstations in Nederland afrekenen met de tankpas van TravelCard.

6.1 TravelCard
De TravelCard is het ideale tankproduct voor berijders, het biedt tankgemak en kan zorgen voor hulp onderweg in binnen- en buitenland. De belangrijkste voordelen van de producten en
optionele diensten van TravelCard op een rij:

 • Gemak door acceptatie van de TravelCard op alle tankstations in Nederland
 • Het beste netwerk in Europa indien in het buitenland mag worden getankt
 • Aanvullende diensten zoals: Pechhulp, parkeren, carwash.

Heb je nog geen brandstofcontract maar wel interesse? Wij vertellen jou en/of de lessee graag over de mogelijkheden.

6.2 Elektronisch betalen
Jouw tankpas is vergelijkbaar met andere betaalpassen en dient op dezelfde wijze te worden behandeld. Bescherm de magneetstrip tegen beschadigingen en stel de pas niet bloot aan hitte, magnetische velden of scherpe voorwerpen. Als in je leasecontract ook brandstofkosten in het buitenland zijn opgenomen, heb je een DKV tankpas ontvangen waarmee je in het buitenland bij de DKV stations kunt betalen.

Attentie! Met deze tankpas kun je bij de meeste tankstations ook afrekenen bij ‘pinnen aan de pomp’. Verlies, diefstal of misbruik is nooit gedekt. Dit wordt ten alle tijden doorbelast aan de lessee.


7 – In het buitenland

Voordat je naar het buitenland gaat voor een zakenreis of voor een vakantie, is het raadzaam om een aantal zaken na te lopen. Zorg ervoor dat je auto in prima staat is: controleer het oliepeil, het niveau van de koelvloeistof en de spanning van je banden (vergeet het reservewiel niet). Neem altijd de wetgeving van het betreffende land in acht! Jouw leaseauto is verzekerd in de landen die op de groene kaart staan vermeld. Bij pech in het buitenland zul je in de regel contant moeten betalen. Als de kosten gedekt zijn in het leasecontract zorg er dan voor dat de rekening op naam van Techno Lease Nederland B.V. komt en dat de BTW vermeld wordt (Engels: VAT, Frans: TVA, Duits: MWST). In nagenoeg alle gevallen kan dit bij terugkeer in Nederland verrekend worden.

7.1 FAQ
Ga je naar het buitenland met een caravan of een aanhanger?
Wanneer je met een aanhangwagen of caravan met een gewicht van meer dan 750 kg naar het buitenland gaat, adviseren wij hiervoor een aparte groene kaart te laten maken. Je kunt dit zelf regelen via de verzekeringmaatschappij van je aanhangwagen of caravan.

Hoe tank ik mijn leaseauto in het buitenland?
Heb je jouw brandstofpas meegeleast, dan beschik je over een TravelCard. De lessee beslist of je een binnenlandpas krijgt of een buitenlandpas (ook wel DKV genoemd). Met een buitenlandpas kun je tanken bij alle DKV tankstations. Je kan er optioneel ook tol , vloeistoffen- en het wassen van je auto mee betalen (afhankelijk van de afspraken met lessee).

Vervangend vervoer in het buitenland
Uiteraard kunnen wij ook in het buitenland vervangend vervoer regelen. Dit is afhankelijk van de afspraken die de lessee met ons heeft gemaakt. De kosten hiervan zullen meestal worden doorbelast aan de lessee. Indien er geen vervangend vervoer in het buitenland in het contract is opgenomen, adviseren wij om via je reisverzekeraar (als onderdeel van de reisverzekering) een verzekering voor vervangend vervoer af te sluiten.

Let op! Indien je de beschikking krijgt over een huurauto blijft je zelf verantwoordelijk voor het afmelden van de auto wanneer je deze inlevert. Tevens ben je zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de auto op dat moment wordt ingeleverd.

Moet je auto in het buitenland worden gerepareerd?
Dat kun je dat door de plaatselijke merkdealer laten uitvoeren. In het buitenland wordt in het algemeen contant betaald. Als deze kosten gedekt zijn in je leasecontract zul je de
kosten van de reparatie voor moeten schieten. Laat daarom de factuur op naam van Techno Lease Nederland B.V. zetten en de BTW apart specificeren. In de meeste gevallen kun je de
kosten achteraf bij ons declareren.

Let op! Bedraagt de reparatie meer dan 100,- excl. BTW? Stel ons dan telefonisch op de hoogte.

Ben ik in het buitenland ook verzekerd?
Op de groene kaart staat vermeld in welke landen je verzekerd bent. Ga je naar een land welke niet op de kaart staat aangegeven dan dien je contact op te nemen met de afdeling Assurantie via 053 – 480 19 40. Voor o.a. de ex-Oostbloklanden, Marokko, de Balkanlanden alsmede Turkije is het noodzakelijk een buitenlandverzekering op te vragen bij de afdeling Assurantie. In deze
verklaring verstrekken wij jou als leaserijder toestemming om de auto te gebruiken. In deze landen is het begrip leasing namelijk nog geen algemeen goed. Het is noodzakelijk dat je aangeeft in welke periode je naar het buitenland vertrekt en dat je een leesbare kopie van je rijbewijs opstuurt. Een buitenlandverklaring kun je aanvragen via info@technolease.nl.


8 – Inname

8.1 Het innameprotocol
Het afscheid: De inlevering van jouw leaseauto. Bij inlevering van je leaseauto wordt er een innamerapport gemaakt door één van de werknemers van Techno Lease. Dit gebeurt in overleg met jou. Hierop baseren wij de afrekening van de ingeleverde leaseauto.

Herbestelling: Wanneer je een nieuwe leaseauto hebt besteld, blijf je tot aan de levering in je huidige leaseauto rijden, behalve als deze het maximumaantal kilometers heeft bereikt of er een andere afspraak is gemaakt. In dat geval kan er een zogenaamde voorloopauto worden ingezet. Het is aan Techno Lease om hierover te beslissen.

De inleverprocedure
Wanneer je de leaseauto inlevert, dien je met een aantal zaken rekening te houden. Zo moet de auto schoon en schadevrij worden opgeleverd. Verder moet alles wat meegeleverd is toen je de auto in ontvangst nam, zoals bijvoorbeeld het kentekenbewijs, reservesleutels en de brandstofpas ook weer worden ingeleverd.

Aangezien het inleveren van je leaseauto een belangrijk moment is, zowel voor jou als voor ons, maken wij samen een gedetailleerd innamerapport over de actuele status van de auto. Dit rapport is voor ons het uitgangspunt bij het beëindigen van het contract. Overigens wil dit niet zeggen dat wij schades die genoteerd worden op het rapport ook daadwerkelijk als een in rekening te brengen schade zien. Zorg er wel voor dat alle schades die op moment van inleveren aan de auto zitten gemeld.

Het moment van inleveren gaat in overleg met ons, de lessee en/of de eventuele wagenparkbeheerder.

Bij het inleveren van de leaseauto hanteren wij een innameprotocol. Indien aan een of meerdere van de in het innameprotocol genoemde punten niet voldaan wordt kunnen er kosten in rekening gebracht worden aan de lessee.

Let op! Zonder kentekenbewijs en/of sleutels kunnen wij de facturatie van de leasetermijnen niet stop zetten.

Overname huidige leaseauto.
Bent je geïnteresseerd, of ken je iemand die interesse heeft in je huidige leaseauto, neem dan contact op met onze verkoopafdeling (053 – 480 19 40). Geef aan wat de te verwachten kilometerstand is bij het aflopen van het contract en wij zorgen voor een financieel aantrekkelijke aanbieding (maximaal 4 maanden voor het aflopen van het leasecontract).

Innamerapport
Wanneer een leasecontract ten einde loopt, is het noodzakelijk om een afspraak te maken voor het inleveren van de leaseauto. Voor een soepele afwikkeling van het innametraject van de leaseauto is het van belang dat je minimaal 5 werkdagen voor de einddatum van het leasecontract contact opneemt met de afdeling Lease van Techno Lease.

De datum waarop de definitieve inname van de leaseauto plaatsvindt is tevens de datum waarop het contract administratief zal worden afgewikkeld. Zorg er in alle gevallen voor dat je ook contact houdt met de lessee en de eventuele wagenparkbeheerder over de inlevering.

De kosten van mogelijke schades worden begroot aan de hand van een in de schadebranche gehanteerde standaard (Audatex). Het innamerapport zal de basis vormen voor de doorbelasting van niet gemelde onacceptabele schades. Het is dus niet zo, dat alle schades op het innamerapport onacceptabel zijn en aan de lessee worden doorbelast.

Samenvattend: het is van belang dat u de leaseauto behandelt alsof het je eigen auto is. Schades moeten z.s.m. en binnen 2 werkdagen bij Techno Lease worden gemeld. Hiervoor moet je een Europees Schadeformulier invullen en ondertekenen met duidelijke vermelding van je e-mailadres. Eenzijdige schades kunnen via technolease.nl/schade gemeld worden.

Deze dien je vervolgens op te sturen naar:
Techno Lease Nederland B.V.
T.a.v. Schadeafdeling
Postbus 40013
7504 RA Enschede

Deze zaken moeten aanwezig zijn
In het algemeen geldt dat een simpele regel moet worden gevolgd als een auto wordt ingeleverd. Alles wat bij de auto hoort, moet samen met auto worden ingeleverd:

 • Alle sleutels: reservesleutel(s) en/of moedersleutel en indien van toepassing de codekaart.
 • Kentekenbewijs (Deel IA en IB) of kentekencard.
 • Brandstofpas.
 • Groene kaart t.b.v. de verzekering.
 • Onderhoud- en instructieboekje(s).
 • Alle meegeleasede accessoires.
 • Radioaccessoires, zoals radiofrontje en codecard.
 • Eventuele software voor het navigatiesysteem.
 • APK keuringsrapport
 • Rolhoes (bagagehoes) en evt. dak dragers en/of dakkoffer.
 • Reservewiel en/of reparatiekit.
 • Laadkabels en laadtoebehoren.

Lever daarnaast de leaseauto bij voorkeur schoon (van binnen en buiten) en met gevulde tank in. Dit versnelt en vergemakkelijkt de inname.


9 – Privégebruik

Zolang je jouw leaseauto zorgvuldig behandelt en deze door personen wordt bestuurd die in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en niet onder invloed zijn van alcoholische drank of verdovende middelen, is er vanuit Techno Lease geen bezwaar tegen het gebruik van de auto door collega’s of gezinsleden, mits de lessee u daarvoor goedkeuring heeft gegeven.


10 – Tips

10.1 Fiscale bijtelling auto van de zaak.
Als berijder van een leaseauto heb je te maken met een aantal fiscale regels. Voor specifieke en actuele informatie verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl of neem contact met ons op.

10.2 Voorkomen van diefstal.
Hieronder enkele tips die kunnen helpen de kans op inbraak in je auto te verkleinen:

 • Laat waardevolle goederen niet achter in de auto.
 • Laat geen waardepapieren of tankpas(sen) in het dashboardkastje achter.
 • Vergrendel altijd portieren en kofferbak als je de auto verlaat.
 • Neem bij het verlaten van de auto het radiofront (indien afneembaar), je telefoon en eventuele draagbare navigatiesysteem mee.

Accessoires zijn alleen verzekerd indien deze in het leasecontract zijn opgenomen. Voor navigatie- en audioapparatuur geldt als aanvullende voorwaarde dat bij diefstal het afneembare front en/of beeldscherm (indien van toepassing) moet worden overhandigd. Zaken die los in de auto aanwezig zijn, vallen nooit onder de autoverzekering.

10.3 Reis- bagage- en ongevallenverzekering.
Indien je ook in het buitenland reist, raden wij het aan om altijd een reis- bagage- en ongevallenverzekering inclusief vervangend vervoer in het buitenland af te sluiten. Dit is onder andere mogelijk bij de ANWB.

10.4 Aanvullende verzekering.
Voor sommige landen is een separate groene kaart vereist voor aanhangers/caravans.


11 – Belangrijke nummers/adressen

11.1 Adres- en contactgegevens

Techno Lease Nederland B.V.
Strootsweg 30
7547 RW Enschede

Postadres:
Postbus 40013
7504 RA Enschede

Telefoon: 053 – 480 19 40
E-mail: info@technolease.nl
E-mail: schade@technolease.nl
E-mail: werkplaats@technolease.nl

11.2 Kwik-Fit
Voor de dichtstbijzijnde vestiging kijk op: www.kwik-fit.nl of bel 088 – 594 53 48.

11.3 Politie, brandweer en ambulance.
Spoedgevallen: 112
Geen spoedgevallen: 0900-8844

11.4 Verkeer gerelateerde nummers

ANWB-alarmcentrale: 088 – 2692888
ANWB-alarmcentrale buitenland: 070 – 3147766
Verkeersslachtofferlijn: 088 – 2697766
Verzekeringsbureau voertuigcriminaliteit: 055 – 741 00 01
Rijksdienst wegverkeer (RDW): 0900 – 0739
RDW vanuit buitenland: 0031-5983933330
Veilig verkeer Nederland: 088 – 524 88 00
ANWB-verkeersinformatie: 0900-9622
Waarborgfonds: 070 – 340 82 00
Openbaar Vervoer Advies (9292): 0900 – 9292