• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Boetes over de grens voortaan ook op de mat

Ook bij boetes voor verkeersovertredingen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken krijgen Nederlanders voortaan een rekening op de mat. Binnen de EU moet iedereen een boete voor verkeersovertredingen kunnen ontvangen, maar voorgenoemde landen vormden tot nu toe een uitzondering in de Europese regels hierover.

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft besloten dat de wetten worden aangepast.

De herziene regels over het uitwisselen van informatie over verkeersovertreders worden binnen twee jaar ingevoerd. “De EU heeft als doel door effectief verkeerveiligheidsbeleid het aantal verkeersdoden te halveren. Deze herziening maakt daar een belangrijk deel van uit”, aldus het Spaanse parlementslid en rapporteur Inés Ayala Sender.

Ze beseft dat niemand vrolijk wordt van een brief waarin staat dat ze een boete moeten betalen. “Tegelijkertijd denk ik dat mensen het er mee eens zijn dat iedereen die een overtreding begaat hiervoor de prijs moet betalen, los van waar het voertuig geregistreerd staat. Het is al bewezen dat deze richtlijn een effectief afschrikmiddel is in het tegengaan van overtredingen op de Europese wegen. Wie in het buitenland rijdt, weet dat ze straks bij een overtreding bestraft zullen worden.”

Het gaat om een verandering in de rechtsgrondslag in het uitwisselen van informatie. De oude richtlijn over data-uitwisseling gold nog niet in het VK, Ierland en Denemarken. Alleen de Raad van Ministers moet de herziene richtlijn nog goedkeuren.