• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Enkele wijzigingen per 1 januari 2016

prettige feestdagen

Het einde van het jaar is weer in zicht. Dit is het moment om nog eenmaal een aantal belangrijke wijzigingen rondom de jaarwisseling onder de aandacht te brengen. Door continue veranderingen in wetten en regels op onder andere het fiscaal en financieel beleid blijft de materie soms complex en ingewikkeld. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of aan ondersteuning, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij wensen u alvast fijne en gezellige feestdagen toe.

Directie en medewerkers,

Techno Lease Nederland B.V.

Bijtelling
De bijtellingsregeling wordt de komende jaren vereenvoudigd. De 4%-bijtellingscategorie voor volledig elektrische auto’s blijft bestaan. Vanaf 2019 geldt dat percentage voor zover de catalogusprijs niet meer is dan 50.000 euro. Voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km CO2-uitstoot loopt de bijtelling op van 15% in 2016, via 17% in 2017 en 19% in 2018 naar het standaardtarief van 22% vanaf 2019. Het gaat daarbij steeds om auto’s die in die jaren voor het eerst te naam gesteld worden. Alleen in 2016 is daarnaast nog een kortingscategorie voor zuinige benzine- en dieselauto’s van kracht: Bij een CO2-uitstoot van 51 tot en met 106 gram/km geldt een bijtelling van 21%. Vanaf 2017 vervalt deze categorie voor nieuwe gevallen. Het standaardpercentage van de bijtelling wordt in dat jaar verlaagd van 25% naar 22%. Auto’s die voorafgaand aan een tariefswijziging al tenaamgesteld zijn, houden voor de duur van maximaal 60 maanden hun bijtellingstarief.

Naamloos

Motorrijtuigenbelasting
Voor volledig elektrische auto’s blijft het nihiltarief van de MRB de komende jaren behouden. Voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km gaat per 2016 een halftarief gelden ten opzichte van benzineauto’s, waarbij eerst 125 kg van het voertuiggewicht wordt afgetrokken. Dat halftarief geldt voor deze auto’s ook nog in 2017 en 2018, zij het dat in die jaren geen rekening meer mag worden gehouden met een forfaitaire aftrek van 125 kg op het gewicht van de auto. Voor 2019 en 2020 komt er voor deze auto’s in plaats van het halftarief een forfaitaire aftrek van 300 kg op de gebruikelijke tariefindeling van de MRB.

Het tarief van de MRB daalt in 2017 voor alle personenauto’s met 2%.

Vanuit vereenvoudigingsoogpunt wordt voorgesteld om per 1 juli 2016 de jaarbetaling van de MRB te laten vervallen. Betaling kan dan alleen nog per tijdvak van drie maanden of via maandelijkse automatische incasso.

De provinciale opcenten voor buitenlands ingezetenen worden gesteld op het laagste provinciale tarief. Nu is dat nog het hoogste tarief, maar die regeling blijkt juridisch geen stand te kunnen houden.

Eigenaren van oude dieselauto’s die af-fabriek zonder roetfilter zijn geleverd, krijgen vanaf 2019 te maken met een toeslag in de MRB.

BPM
De aanschafbelasting BPM wordt tot en met 2020 met 12% afgebouwd. De tarieftabel wordt daarbij jaarlijks bijgesteld aan de daling van de CO2-uitstoot door technische vooruitgang.

Volledig elektrische auto’s houden hun BPM-vrijstelling. Voor plug-in hybrides gaat vanaf 2017 een afzonderlijke tarieftabel gelden. Deze PHEV’s worden daarmee voor de BPM op basis van het praktijkverbruik grosso modo gelijkgetrokken met conventionele auto’s met een vergelijkbare CO2-uitstoot, zo is de bedoeling van het kabinet.

Bekeuringen
In de begroting van Justitie is een verhoging opgenomen van de administratiekosten bij CJIB bekeuringen van EUR 7,00 naar EUR 9,00. Deze verhoging gaat in per 1 januari 2016. Daarnaast zal TechnoLease per 1 januari 2016 € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen per bekeuring.

Verzekeringspremie
In verband met de stijgende schadelast op zowel de WA als de CASCO schade zal de premie voor de autoverzekering per 1 januari met 3,7% stijgen.

Tankbeurten
Tankt u met de auto van de zaak, betaal dan met uw zakelijke tankpas, bankpas of creditcard. Bij contante betaling ontbreekt bewijs van wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is geen factuur en daarom onvoldoende om recht te hebben op aftrek van btw.