• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

‘Kilometerheffing is lastig, maar effectief in filebestrijding’

Het invoeren van een kilometerheffing is een lastig proces, maar kan wel zorgen voor een filevermindering van zo’n 20 procent. Het aanleggen van meer snelwegen zorgt voor een kortere reistijd en een toename van de reistijdbetrouwbaarheid, maar het `laaghangend fruit` is op dit vlak al geplukt. 

Dat blijkt uit de literatuurstudie Kansrijk Mobiliteitsbeleid van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die gebaseerd is op bestaande kennis.

Bovag staat bekend als groot voorstander van kilometerbeprijzing, maar het zittende kabinet heeft ruime tijd geleden al aangegeven hier niet voor open te staan. Paul de Waal, woordvoerder bij Bovag, pleit voor nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van rekeningrijden. “De resultaten van deze studie zijn interessant, maar zeker niet nieuw. Het document is een compilatie van allerlei bestaande literatuur, soms ook verouderde onderzoeken, rekensommen en data. Bovendien is de onzekerheidsmarge groot. Deze gebruikte onderzoeken gaan nog steeds uit van de plannen van Eurlings, terwijl de techniek inmiddels veel verder is doorontwikkeld. Op basis van de nieuwe inzichten moet je opnieuw afwegen: wegen de investeringen op tegen de baten? Met andere maatschappelijke organisaties zit Bovag in een werkgroep van  de SER die dat aan het onderzoeken is.”

In de studie is niet alleen gekeken naar maatregelen die mobiliteit sneller, comfortabeler, goedkoper of toegankelijker maken; er is ook gekeken naar beleid dat files, ongelukken, milieuschade en gezondheidsschade tegengaat.

Vooral een congestieheffing kan effectief zijn in het bevorderen van de doorstroming, maar roept onduidelijkheid en onzekerheid op bij automobilisten.