• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

PvdA vreest nu voor oversubsidiëring EV’s

De PvdA vreest voor oversubsidiëring van EV’s als gevolg van het succes van Tesla’s Model 3. Dat is te lezen in het FD.

Opvallend, omdat de partij vorige week nogeen motie indiende die oproept om vanaf 2025 alleen nog nieuwe EV’s toe te laten op de markt. Die motie van PdvA-kamerlid Jan Vos werd aangenomen.

CDA-kamerlid Pieter Omtzigt vreest dat de stevige lobby van Tesla in de Tweede Kamer en het succes van de 3 leidt tot erosie van de belastinggrondslag. Het CDA krijgt naast bijval van de PvdA ook steun van de VVD.

Noodrem
Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes (VVD), overweegt om in te grijpen als het succes van de Tesla Model 3, of concurrerende EV-modellen, te groot wordt. Dat laat hij aan de Tweede Kamer weten. Hij heeft het over “een noodrem op de subsidiëring van EV’s”. Na een meting in februari 2018 kan zo’n ingreep volgens hem via een algemene maatregel van bestuur met onmiddellijke ingang plaatsvinden.

Omtzigt stelt voor om de bijtelling van 4 procent alvast te verhogen naar 10 procent, maar daarvoor krijgt hij geen steun omdat er over de 4 procent al toezeggingen zijn gedaan.

Onteigening fleetowners
Ook stelde Omtzigt voor de aanschafbelasting (bpm) met gemiddeld 12 procent te verlagen. Wiebes zegt in het FD dat hij die het liefst had willen afschaffen, maar dat dit zou leiden tot “grootschalige onteigening van fleetowners”, omdat de waarde van hun bestaande wagenpark afhankelijk is van de nieuwwaarde. “Zo’n aanpassing moet nu eenmaal langzaam worden doorgevoerd.”