• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Vervangend Vervoer

Het is mogelijk om bij een reparatie of schade gebruik te maken van een vervangende auto. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken met TechnoLease. Vraag uw wagenparkbeheerder naar uw situatie.

Het aanvragen van een vervangende auto
In de meeste gevallen kan er bij onderhoud / reparatie uitgevoerd door TechnoLease in Enschede vervangend vervoer worden ingezet. Bij het maken van de afspraak geeft u aan of u gebruik wilt maken van een vervangende auto. Zitten de kosten van het vervangend vervoer niet in het leasecontract? Dan worden deze doorbelast aan de werkgever. Zorg dus dat u op de hoogte bent van de gemaakte afspraken. Onnodige huurdagen, door een auto niet tijdig in te leveren bijvoorbeeld, worden doorbelast aan de werkgever.

Ook bij onderhoud / reparatie bij een externe dealer kan onderhoud worden ingezet, zorg dan dat de dealer contact met TechnoLease opneemt en dat u op de hoogte bent van uw rechten op vervangend vervoer.

Vervangend vervoer buitenland
Het is raadzaam dat u voordat u met uw leaseauto naar het buitenland gaat informeert of de aanvullende dienst, vervangend vervoer buitenland, opgenomen is in het contract. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken met TechnoLease. Vraag meer informatie aan bij uw wagenparkbeheerder.

Mocht bij pech en/of schade in het buitenland uw voertuig niet binnen 48 uur te repareren zijn is er vaak een vervangende auto nodig. Indien reparatie ter plekke niet mogelijk is kan op verzoek een vervangende auto ter beschikking worden gesteld. Als deze kosten niet in leasecontract gedekt zijn  zullen deze worden doorbelast. U kunt de kosten van het vervangend vervoer buitenland zelf dekken via de ANWB Hulpdienst (Buitenland) met een Reis- en Kredietbrief of bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.