• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

Voorstel voor Autobrief 2: schaf bpm gefaseerd af

Eén bijtellingtarief van 20 tot 21 procent voor alle auto’s van de zaak, met uitzondering van de volledig elektrische auto’s waarvoor een tarief van 7 procent geldt. Dat adviseert een collectief van belangenverenigingen, waaronder Bovag-RAI, aan het Kabinet en de Tweede Kamer.

De belangenorganisaties – bestaande uit Bovag, RAI Vereniging, VNA, ANWB en Natuur & Milieu – stuurden vandaag een brief met voorstellen voor de autobelastingen in periode 2017 tot en met 2020.

De groep wil naar uniforme belastingtarieven waarmee ook de particulier gestimuleerd wordt om (semi-)elektrisch te gaan rijden. De coalitie stelt daarom voor om volledig elektrische auto’s vrij te stellen van de mrb en een halftarief te rekenen voor hybrides.

BPM afschaffen
Verder zegt de lobbygroep in zijn brief de ambitie van de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, te delen om de bpm af te schaffen. Maar wel met de voorwaarden dat voor een eventuele compensatie de mrb, bijtelling en accijnzen buiten schot blijven. Ook moet de bpm geleidelijk worden afgebouwd.

De plannen moeten gefinancierd worden uit een nog op te richten EV-fonds waar jaarlijks 250 miljoen euro in gestort wordt door de overheid. Vanwege het belang voor milieu en economie roepen de organisaties de overheid op om voor de begroting van dat bedrag in de volle breedte van de twee betrokken departementen (Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken) te kijken. Daarnaast word met de door de groep voorgestelde beperkingen op fiscale voordelen ook een bijdrage geleverd.

Export
Om vroegtijdige export van gebruikte EV’s en hybrides tegen te gaan stelt de groep voor dat de genoten belastingvoordelen bij export van het voertuig worden terugbetaald aan de overheid.