• Leasespecialist sinds 1999
  • Ongekend Flexibel
  • Persoonlijk en op maat

WLTP, wat zijn de gevolgen?

Vanaf september 2017 is de huidige meetmethode voor CO2-uitstoot (NEDC) vervangen door een nieuwe meetmethode: de WLTP. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw wagenpark, zowel op financieel vlak als op autokeuzebeleid.

WLTP - Wat zijn de gevolgen? - Techno Lease

NEDC

In 1992 is de New European Driving Cycle (afgekort: NEDC) geïntroduceerd. Vanaf dat moment worden de brandstofverbruiks- en emissiewaarden van auto’s met deze procedure bepaald. De bepaling gebeurt in een laboratoriumomgeving, dit geeft geen realistische verbruiks- en emissiewaarden.

Meten volgens WLTP

Tot en met september 2018 wordt de NEDC stapsgewijs vervangen door de meer realistische rijcyclus: de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). De testcondities en de praktijk zullen elkaar zo dicht mogelijk benaderen om realistische waarden op te leveren. Dit wordt gerealiseerd door een langere testduur en hogere testsnelheden. Voor een nauwkeurigere bepaling van de CO2-emissie worden niet alleen standaarduitrustingen, maar ook fabrieksopties in de testprocedure meegenomen. Dit in tegenstelling tot de NEDC-normering.

Dankzij de WLTP is het veelal mogelijk om het verbruik en de CO2-emissie van een auto voortaan dus beter in te schatten. Eén ding staat vast: aangezien deze waarden realistischer worden gemeten dan bij de NEDC meting het geval was, moet bij auto’s met diesel- of benzinemotor rekening worden gehouden met hogere fiscale verbruiks- en CO2-emissiewaarden. Bij elektrische auto’s zal waarschijnlijk de actieradius naar beneden worden bijgesteld.

Overgangsregeling

Omdat voor de bepaling van de BPM de CO2 emissie van belang is en deze gestoeld is op de oude NEDC-waarde komt er tot 1 januari 2019 een overgangsregeling. In Europees verband is er een omrekenmethode ontworpen met de naam CO2mpas. Met deze omrekenmethode kan er voor auto’s die uitsluitend een typegoedkeuring hebben onder de WLTP-test een NEDC-waarde worden berekend. Deze geregistreerde NEDC CO2-waarde wordt dan ook gebruikt voor de berekening van de verschuldigde BPM. Mogelijk zal bij introductie van een nieuw model nog niet van iedere configuratie de fiscale CO2-waarde bekend zijn. In sommige gevallen zal het exacte BPM-bedrag (en mogelijk daarmee de fiscale waarde en hoogte van de investering) daardoor pas bij inzet definitief zijn!

Wat gaat u er dan van merken?

De eerste fase van de WLPT, die sinds 1 september 2017 is ingezet, is alleen van toepassing op de goedkeuring van nieuwe modellen. Zoals vermeld zal naar verwachting de CO2 uitstoot volgens de WLPT hoger liggen dan bij de huidige NEDC norm. Zelfs na CO2Mpas omrekenmethode. Een hogere C02 uitstoot betekend in Nederland een hoger BPM-bedrag. Naar verwachting zullen nieuwe auto’s dus duurder worden. Voor uw huidige wagenpark heeft het dus nog niet direct gevolgen.

Vanaf 1 september 2018 moeten alle nieuwe registraties voldoen aan de WLTP-regels. Dus ook bestaande modellen. Ook hierbij zal de overgangsregeling met de CO2Mpas methode nog van kracht zijn.

Pet 1 januari 2019 wordt er uitsluitend met de WLTP waarden gewerkt.
Voor alle voertuigen die voor 1 september 2017 zijn geregistreerd, heeft de invoering van WLTP geen gevolgen.

De C02 uitstoot zal dus waarschijnlijk hoger uitvallen door de WLTP. Indien uw bedrijf in de autoregeling een C02 plafond heeft voor het kiezen van een nieuwe auto, is het verstandig om deze lijst alvast te herzien. Zo komt u niet voor verrassingen te staan met het kiezen van een nieuwe auto.

Vragen over WLTP

Heeft u vragen over de nieuwe WLTP regeling en de mogelijke impact op uw situatie? Neem gerust contact met ons op.